ശൈലികള്‍ - 003

ശൈലികള്‍ - 003

അകം തുറക്കുക :- മനസ്സ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുക  അക്കരപ്പച്ച :- അകലെയുള്ളതിനോട് ഭ്രമം  അംഗുലീപരിമിതം :- വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നത്ര കുറച്ച്  അഗ്ന...
പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അങ്കം

പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അങ്കം

യുദ്ധം അനീകം  അദ്യാഗമം ആജി  ആയോധനം  ആസ്ക്കന്ദനം ആഹവം  കലഹം  കലി  ജന്യം  മൃധം  യുത്ത്  രണം  വിഗ്രഹം  സമീകം  സമരം  സംഖ്യം  ...
അർത്ഥവ്യത്യാസം ഭാഗം - 2

അർത്ഥവ്യത്യാസം ഭാഗം - 2

ആദി :- ആരംഭം  ആധി :- പ്രയാസം  അന്തരം :- വ്യത്യാസം  ആന്തരം :- ഇടവേള  ഉദ്ദേശം :- ഏകദേശം  ഉദ്ദേശ്യം :- ലക്ഷ്യം  ഉദ്യോഗം :- പ്രവൃത്തി  ...
അർത്ഥവ്യത്യാസം ഭാഗം - 1

അർത്ഥവ്യത്യാസം ഭാഗം - 1

അങ്കം :- യുദ്ധം, മടിത്തട്ട്  അംഗം :- അവയവം, ഒരു പ്രതിനിധി  അധികൃതൻ :- അധികാരി  അധ:കൃതർ :- താഴ്ന്ന സമുദായക്കാരൻ  അർത്ഥം :- ധനം, പൊരുൾ...
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia